شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ کدوم طعم چيپس رو دوست داري؟
[9%]
[34%]
[28%]

[15%]
[1%]

[2%]
[6%]
[5%]
86 رای دهنده
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top